آکوما


_________________________________________

آکوما 50 میلی آمپری ساخت ژاپن با کلیماتور نورانی و حرکت افقی بازوی ستون و چرخش تیوب

Image
Image