____________________________________________________

فعالیت این شرکت تنها در ارتباط با دستگاه های رادیولوژی است . هیچ فعالیتی در ارتباط با فور و ساکشن ندارد

____________________________________________________

اطلاعات تماس


__________________________________

آدرس : تهران کیلومتر 5 جاده قدیم کرج روبهروی فتح 29 پلاک 414 مجتمع بهار طبقه زیر همکف

تلفن : 66785128

تله فکس : 66785129