تیوب جنرال الکتریک 300ma


_________________________________________

تویوب جنرال الکتریک  300میلی آمپری

Image