کنترل رادیولوژی


_________________________________________

کنترل ها در توان های 40 و 50 کیلووات که جایگزینی مناسب برای انواع کنترل دستگاه های قدیمی می باشند

Image