تایمر


_________________________________________

تایمر دیجیتال با قابلیت نصب بر روی انواع دستگاه های رادیولوژی ثابت ، موبایل و تک دندان با سیستم تاخیر اکسپوز و over load

Image