چراغ هشدار


_________________________________________

چراغ هشدار سردر اتاق رادیولوژی با بدنه فلزی و پوشش رنگ الکترواستاتیک و چراغ چشمک زن در هنگام اکسپوز

Image