شفــــــا گستـــــر تـــــهران

_____________________________

تعمیرات کلیه دستگاه های رادیولوژی ثابت و موبایل در برند های مختلف

تولیدات تجهیزات سفارشی پزشکی و صنعتی

خرید ، فروش و خدمات دستگاه های رادیولوژی
Image

درباره شرکت شفاگستر تهران

_____________________________

تعمیرات کلیه دستگاه های رادیولوژی ثابت و موبایل در برند های مختلف

تولیدات تجهیزات سفارشی پزشکی و صنعتی

خرید ، فروش و خدمات دستگاه های رادیولوژی

خدمات شرکت شفــــا گستــــر تــــهران____________________________


برخی خدماتی که شرکت ما برای شما انجام میدهند

تولیدات

تولیدات تجهیزات سفارشی پزشکی و صنعتی

تعمیرات

تعمیرات کلیه دستگاه های رادیولوژی ثابت و موبایل در برند های مختلف

خرید ، فروش

خرید ، فروش و خدمات دستگاه های رادیولوژی

تهیه انواع شیشه سربی در سایز های مختلف 

انواع کاست و فولی در سایز های مختلف

نگاتسکوپ های لامپی و LED  در سایز های تک خانه ، دوخانه و سه خانه

میز تاریکخانه نه تک هاپر و دو هاپر
Image

آخرین پروژه ها

_____________________________________